Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), benzenu (C6H6), tlenku węgla (CO), pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5, amoniaku (NH3), formaldehydu na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

- na podstawie ostatecznie zweryfikowanych serii pomiarowych (pomiary automatyczne i manualne)

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!