Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i benzenu (C6H6) na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim w poszczególnych latach

- na podstawie ostatecznie zweryfikowanych serii pomiarowych (pomiary wskaźnikowe - metoda pasywna).

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!