Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń zawartych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb) na stanowiskach pomiarowych w województwie zachodniopomorskim

- na podstawie ostatecznie zweryfikowanych serii pomiarowych (pomiary manualne)

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!