logo GeoPomerania

Lista opublikowanych serwisów WMS

Poniżej znajduje się lista serwisów WMS opublikowanych w ramach projektu.

 

Wody

Sieć ppk wód powierzchniowych w latach 2010-2012:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_siec_pom_w_pow_2010/MapServer/WMSServer

 

Rzeki – ocena jakości rzek w ppk w latach 2008 – 2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_PPK_rzek_2008_2010/MapServer/WMSServer

 

Rzeki – ocena jakości w JCW w latach 2008 – 2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_JCW_rzek_2008_2010/MapServer/WMSServer

 

Jeziora – ocena jakości jezior w ppk w latach 2008-2009:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_PPK_jeziora_2008_2009/MapServer/WMSServer

 

Jeziora – ocena jakości wód w JCW w latach 2008-2009:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wody_ocena_JCW_jezior_2008_2009_pub/MapServer/WMSServer

 

Wody przejściowe i przybrzeżne – ocena w PPK w latach 2008-2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_PPK_wod_przejsc_przybrz_2008_2010/MapServer/WMSServer

 

Ocena jednolitych części wód przybrzeżnych (JCW) w latach 2007-2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_JCW_wod_przybrz_2007_2010/MapServer/WMSServer

 

Ocena jednolitych części wód przejściowych (JCW) w latach 2007-2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_ocena_JCW_wod_przejsc_2007_2010/MapServer/WMSServer

 

Sieć ppk monitoringu wód podziemnych:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_wody_imisja_wody_podz/MapServer/WMSServer

 

Powietrze

Stacje pomiarowe:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Stacje_pomiarowe/MapServer/WMSServer

 

Strefy:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_strefy/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2012 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2012_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2012 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2012_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2011 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2011_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2011 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/WIOS_pow_Klasyfikacja_stref_2011_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2010 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2010_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2010 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2010_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2009 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2009_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2009 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2009_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2008 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2008_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2008 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2008_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2007 - ochrona zdrowia:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2007_ochr_zdr/MapServer/WMSServer

 

Klasyfikacja stref w roku 2007 - ochrona roślin:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Klasyfikacja_stref_2007_ochr_ros/MapServer/WMSServer

 

Emisja punktowa w roku 2012:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Emisja_punktowa_2012/MapServer/WMSServer

 

Emisja punktowa w roku 2011:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Emisja_punktowa_2011pub/MapServer/WMSServer

 

Emisja punktowa w roku 2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Emisja_punktowa_2010pub/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - duże miasta:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_d_miasta_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - średnie miasta:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_sr_miasta_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - małe miasta:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_male_miasta_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - fermy:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_fermy_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - maszyny:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_masz_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - uprawy:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_uprawy_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja powierzchniowa w roku 2010 - hodowla:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_2010_hod_wiz/MapServer/WMSServer

 

Emisja liniowa w roku 2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Emisja_liniowa_2010pub/MapServer/WMSServer

 

Modelowanie 2011:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Modelowanie_2011/MapServer/WMSServer

 

Modelowanie 2010:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Modelowanie_2010/MapServer/WMSServer

 

Modelowanie 2009:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Modelowanie_2009/MapServer/WMSServer

 

Modelowanie 2008:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Modelowanie_2008/MapServer/WMSServer

 

Modelowanie 2007:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_pow_Modelowanie_2007/MapServer/WMSServer

 

Hałas

Sieć pomiarowa:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_halas_Siec_pomiarowa/MapServer/WMSServer

 

PEM

PEM:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/siec_pem_pub/MapServer/WMSServer

 

Odpady

Odpady:
http://mapy.geopomerania.pl/arcgis/services/wios_odpady_pub/MapServer/WMSServer