W „Raporcie o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku” zawarte zostały oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska, które były badane w ramach „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2010 - 2012”.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!