OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2010-2012 WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. W SPRAWIE SPOSOBU KLASYFIKACJI STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ ŚRODOWISKOWYCH NORM JAKOŚĆI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH

 

Ocenę jakości wód powierzchniowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód (JCWP), na podstawie wyników państwowego monitoringu środowiska i prezentuje poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu.

Załączniki:
Download this file (Ocena.pdf)Ocena.pdf725 kB
Download this file (Tabela 1.xls)Tabela 1.xls486 kB
Download this file (Tabela 2.xls)Tabela 2.xls560 kB
Download this file (Tabela 3.xls)Tabela 3.xls156 kB
Download this file (Mapa 1.pdf)Mapa 1.pdf415 kB
Download this file (Mapa 2.pdf)Mapa 2.pdf368 kB
Download this file (Mapa 3.pdf)Mapa 3.pdf357 kB
Download this file (Mapa 4.pdf)Mapa 4.pdf756 kB
Download this file (Mapa 5.pdf)Mapa 5.pdf323 kB
Download this file (Mapa 6.pdf)Mapa 6.pdf410 kB

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!