Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie zachodniopomorskim w roku 2010

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przedstawia ocenę jakości wód powierzchniowych badanych w roku 2010.

W ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych, w latach 2010-2012 na terenie województwa są realizowane następujące zadania:

  • badania i ocena stanu rzek,
  • badania i ocena stanu jezior,
  • badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych,

Badania jakości wód powierzchniowych w roku 2010 zostały przeprowadzone zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2012, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!