W roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, ważny element systemu oceny jakości powietrza stanowiły obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.

Obliczenia dostarczyły istotnych informacji o występujących stężeniach zanieczyszczeń w układzie przestrzennym na obszarze stref, gdzie nie były prowadzone pomiary.

Obliczenia przeprowadzone zostały według nowego układu stref (obowiązującego od roku 2011) i następujących substancji: SO2, NO2, NOx, CO, pył PM10, PM2,5 oraz Pb, As, Cd, Ni, B(a)P w PM10. Uwzględniono w nich przemiany chemiczne związków siarki i azotu. 

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!