Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia raport zawierający wyniki rocznej oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2014 rok. Niniejsza ocena stanowi trzynastą z kolei roczną ocenę jakości powietrza dla stref województwa, wykonaną zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.).

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!