Pięcioletnia ocena jakości powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, benzenem, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i B(a)P

W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego obejmującej lata 2009-2013, wykonanej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na mocy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Na jej podstawie zostanie dokonana weryfikacja systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w strefach województwa, na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania ocen prowadzonych corocznie (na mocy art. 89 ustawy Poś), na następne 5 lat.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!