logo GeoPomerania

Dane uzyskiwane w wyniku realizacji programu monitoringu środowiska wymagają odpowiedniego przetworzenia w celu przygotowania czytelnej informacji, zdolnej do wspomagania procesów zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o wiedzę, stosownie do potrzeb dwóch głównych grup użytkowników informacji: ośrodków decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania oraz społeczeństwa.

 

Oceny są dokonywane w różnych skalach przestrzennych i czasowych, zgodnie z polskimi wymogami ustawowymi oraz wymogami Unii Europejskiej, w ujęciu przyczynowo-skutkowym, przede wszystkim na podstawie informacji zgromadzonych podczas realizacji programów monitoringu oraz informacji o zanieczyszczeniach emitowanych do środowiska.