Witamy

System GEOPOMERANIA ma na celu udostępnienie informacji o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego szerokiemu gronu odbiorców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dowiedz się więcej...

WIOŚ w Szczecinie udostępnił usługę WMS, dzięki której możliwe jest wyświetlanie sieci punktów pomiarowych monitoringu oraz oceny stanu środowiska województwa zachodniopomorskiego w serwisach mapowych oraz w aplikacjach GIS typu desktop. Zapraszamy do listy opublikowanych serwisów WMS w zakładce opracowania.

Aktualności

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował na stronie www.wios.szczecin.pl w zakładce Publikacje oraz na stronie www.geopomerania.pl w zakładce Oceny raport "Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014 rok"

Portal mapowy