28 stycznia 2010 r.

Ogłoszenie Konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, ogłasza   nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu nr RPOWZ/4.5.2/2010/1.

 

30  marca 2010 r.

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom

 

21 sierpnia 2010 r.

Wydanie decyzji o dofinansowaniu

Ogłoszenie listy rankingowej projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu RPOWZ/4.5.2/2010/1 oraz wydanie decyzji o dofinansowaniu Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” nr WND-RPZP.04.05.02-32-032/10.

 

28 września 2010 r.

Podpisanie porozumienia

W dniu 28.09.2010 r. zawarto Porozumienie o dofinansowaniu Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” nr UDA-RPZP.04.05.02-32-032/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

 

26 stycznia 2011 r.

Ogłoszenie postępowania przetargowego

Publikacja zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego" .

 

28 marca 2011 r.

Wyłonienie wykonawcy

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłoniono Wykonawcę projektu.


15 kwietnia 2011 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą

Zawarcie Umowy z firmąGISPartner Sp. z o.o. na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego" i rozpoczęcie prac nad realizacja i wdrożeniem Projektu.

 

30 maja 2011 r.

Odbiór Zadania 3 - Budowa elementów systemu do stacjonarnego i mobilnego przetwarzania danych przestrzennych.

 

7 czerwca 2011 r.

Odbiór Zadania 1 - Budowa oraz wdrożenie ptalformy sprzętowej i programowej systemu.

 

30 czerwca 2011 r.

Odbiór Zadania 2 - Budowa repozytorium danych systemu wraz z implementacją danych.

 

30 czerwca 2011 r.

Odbiór Zadania 5 - Budowa i wdrożenie portalu internetowego.

 

29 lipca 2011 r.

Odbiór Zadania 4 - Budowa i wdrożenie aplikacji intranetowych systemu.

 

26 września 2011 r.

Odbiór Zadania 6 - Budowa i wdrożenie internetowego serwisu mapowego.

 

4 października 2011 r.

Spotkanie promujące GEOPOMERANIĘ

W dniu 4 października 2011 r. odbyło się spotkanie promujące projekt „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Więcej informacji i materiały.

 

28 października 2011 r.

Konferencja prasowa - GEOPOMERANIA

28 października 2011 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu pn: „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego. 

W konferencji uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Ryszard Mićko oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Miluch.

 

31 października 2011 r.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”.

 

10 listopada 2011 r.

Zakończenie finansowe realizacji Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”.

 

25 października 2012 r.

Prezentacja projektu Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na konferencji Esri Polska.

 

Marzec 2013 r.

Publikacja artykułu „GEOPEMERANIA dla każdego, czyli efektywne zarządzanie informacją o środowisku” w kwartalniku ArkanaGIS.

 

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!