Zadanie 1:

Budowa oraz wdrożenie platformy sprzętowej i programowej systemu

Zadanie obejmowało zakup niezbędnego wyposażenia sprzętowego do budowy systemu informatycznego w celu doposażenia WIOŚ w Szczecinie w serwery wraz z systemami operacyjnymi.

 

Zadanie 2:

Budowa repozytorium danych systemu wraz z implementacją danych

W ramach zadania zostały wykonane bazy danych zawierające dane przestrzenne uzupełnione o dane opisowe i dokumentację zdjęciową, zakupione zostało oprogramowanie bazodanowe i oprogramowanie będące serwerem danych przestrzennych.

 

Zadanie 3:

Budowa elementów systemu do stacjonarnego i mobilnego przetwarzania danych przestrzennych

W ramach zadania WIOŚ w Szczecinie został doposażony w sprzęt do mobilnego zbierania danych oraz infrastrukturę programową do zaawansowanego przetwarzania danych przestrzennych, umożliwiającą dokonywanie analiz przestrzennych, konwersję i publikowanie danych.

 

Zadanie 4:

Budowa i wdrożenie aplikacji intranetowych systemu z możliwością edycji danych przestrzennych i opisowych

 Zadanie obejmowało wykonanie serwisu administracyjnego w formie aplikacji intranetowej z możliwością edycji danych przestrzennych i opisowych, dającej możliwość łatwej, bezpiecznej i równoległej aktualizacji i modernizacji danych wektorowych oraz opisowych bezpośrednio w centralnej bazie danych.

 

Zadanie 5:

Budowa i wdrożenie portalu internetowego

W ramach zadania wykonany został portal internetowy w postaci serwisu CMS, pozwalający na udostępnianie dla szerokiego grona odbiorców informacji opisowych o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego.

 

Zadanie 6:

Budowa i wdrożenie internetowego serwisu mapowego

Zadanie obejmowało wykonanie serwisu mapowego w technologii WMS, zgodnego z założeniami  dyrektywy INSPIRE, pozwalającego na udostępnianie dla szerokiego grona odbiorców informacji przestrzennej o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego.

 

Zadanie 7:

Promocja Projektu

Zadanie obejmowało działania promocyjne mające na celu rozpowszechnienia informacji o efektach Projektu oraz możliwościach pozyskiwania informacji o stanie i zagrożeniach środowiska w ramach systemu GEOPOMERANIA.

W ramach działań edukacyjnych odbyły się szkolenia wdrożeniowe dla pracowników WIOŚ odpowiedzialnych za prognozowanie zagrożeń naturalnych i stwarzanych poważnymi awariami w zakresie możliwości operacyjnych i analitycznych systemu GEOPOMERANIA.


Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!