„Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, w skrócie GEOPOMERANIA, jest projektem realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Osi Priorytetowej 4:Infrastruktura ochrony środowiska”

Działania 4.5: „Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom”

Poddziałania 4.5.2: „Zapobieganie zagrożeniom”

 

Celem przedsięwzięcia jest budowa i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego w efektywny sposób ocenę stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz pozwalającego na prezentację wymaganych prawnie informacji dla szerokiego grona odbiorców, w tym zainteresowanym instytucjom oraz szeroko rozumianemu społeczeństwu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami  Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”. Więcej > Informacje o projekcie

 

Elementy Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z etapami realizacji i wdrożenia  Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”. Więcej > Elementy projketu

 

Finansowanie Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami finansowania Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”. Więcej > Finansowanie projektu

 

Historia Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium realizacji Projektu „Zintegrowany System Oceny Stanu i  Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”. Więcej > Historia projektu

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!