Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem

Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych województw obliczana jest codziennie na kolejne 3 doby na siatce o rozdzielczości 5 km. Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby pola odpowiednich wartości średnich:

  • średnia 24-godzinna,
  • najwyższa 8-godzinna średnia krocząca,
  • najwyższe wartości 1-godzinnych stężeń ozonu w ciągu doby.

Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Zalecane działania w zależności od poziomu stężenia ozonu:

Dobrze

Nie przewiduje się żadnego wpływu na zdrowie, gdy stężenie ozonu znajduje się w tym przedziale. Przebywanie na zewnątrz nie stanowi ryzyka.

Średnio

Jakość powietrza jest akceptowalna, jednakże może – w małym stopniu – wpływać na stan zdrowia grup wrażliwych (osoby starsze, dzieci, astmatycy). Zaleca się rozważenie skrócenia czasu aktywności na zewnątrz.

Źle

Jakość powietrza jest zła, stężenia ozonu wpływają na stan zdrowia wszystkich osób, a szczególnie negatywnie mogą wpływać na osoby starsze, dzieci oraz astmatyków. Osoby z grup wrażliwych powinny unikać dłuższych wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć.

 

EkoPrognoza

Prognoza zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, z wykorzystaniem modelu GEM-AQ, realizowana przez Fundację EkoPrognoza, obejmuje następujące substancje zanieczyszczające: