Witamy

System GEOPOMERANIA ma na celu udostępnienie informacji o stanie środowiska województwa zachodniopomorskiego szerokiemu gronu odbiorców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Dowiedz się więcej...

WIOŚ w Szczecinie udostępnił usługę WMS, dzięki której możliwe jest wyświetlanie sieci punktów pomiarowych monitoringu oraz oceny stanu środowiska województwa zachodniopomorskiego w serwisach mapowych oraz w aplikacjach GIS typu desktop. Zapraszamy do listy opublikowanych serwisów WMS w zakładce opracowania.

W dniu 4 października 2011 r. odbyło się spotkanie promujące projekt „Zintegrowany System Oceny Stanu i Zagrożeń Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie oferuje system nazwany GEOPOMERANIA, stanowiący nowoczesne narzędzie informatyczne efektywnie wspomagające monitoring oraz ocenę stanu i zagrożeń środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Projekt przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury informacyjnej, usprawnienia systemu wytwarzania oraz udostępniania danych na potrzeby zrównoważonego gospodarowania wodami, zarządzania jakością powietrza i hałasem w środowisku oraz ochrony przed polami elektromagnetycznymi.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, administracji samorządowej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Statystycznego w Szczecinie, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Zakładu Regionalnego Geologii Pomorza Państwowego Instytutu Geologicznego, przedstawiciele firmy realizującej projekt - GIS Partner oraz przedstawiciel firmy ESRI. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o zastosowanej technologii do budowy systemu GEOPOMERANIA oraz możliwości jego rozwoju, działaniach statutowych WIOŚ w Szczecinie w zakresie monitoringu środowiska i wykorzystania budowanego systemu do gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku, zastosowaniach systemu do analiz przestrzennych zjawisk zachodzących w poszczególnych komponentach środowiska, integracji danych o jakości środowiska z danymi o presjach na środowisko, możliwości wykorzystania systemu w celu monitorowania realizacji Bałtyckiego Planu Działań HELCOM i analizy zagrożeń środowiska Morza Bałtyckiego. W części terenowej spotkania zaprezentowano możliwości wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu do pracy w terenie, wyposażonego w układy GPS (zapis współrzędnych) i jego współpracy z systemem GEOPOMERANIA.


Aktualności

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie opublikował na stronie www.wios.szczecin.pl w zakładce Publikacje oraz na stronie www.geopomerania.pl w zakładce Oceny raport "Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2014 rok"

Portal mapowy