Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w listopadzie 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.


Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!