Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w paździeniku 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w sierpniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych we wrześniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wyniki pomiarów:

stężenia 24-godz. pyłu PM10 – wrzesień 2014,

stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – wrzesień 2014.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lipcu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!