Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych we wrześniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 – wrzesień 2013,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – wrzesień 2013.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu sierpniu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 – sierpień 2013,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – sierpień 2013.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu czerwcu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 – czerwiec 2013,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – czerwiec 2013.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu lipcu 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 – lipiec 2013,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 – lipiec 2013.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w miesiącu maju 2013 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!