Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w lutym 2015 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 - luty 2015,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 - luty 2015.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w grudniu 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w styczniu 2015 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Wyniki pomiarów:

- stężenia 24-godz. pyłu PM10 - styczeń 2015,

- stężenia 24-godz. pyłu PM2.5 - styczeń 2015.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszcza informację zawierającą wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, wykonanych w listopadzie 2014 r., na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.

Newsletter

Bądź bieżąco informowany o ważnych wydarzeniach, zapisz się na newsletter!